Asbest dak veilig en vakkundig laten verwijderen

asbest dak verwijderen

Asbest is een zeer gevaarlijk materiaal dat in het verleden veel gebruikt werd in de bouw. Het komt vaak voor in oudere daken, zoals in golfplaten en leien. Deze asbestmaterialen kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijgeven, waardoor ze een groot gezondheidsrisico vormen. Het is daarom belangrijk om een asbest dak veilig en vakkundig te laten verwijderen door gespecialiseerde en gecertificeerde experts. Zij nemen alle benodigde veiligheidsmaatregelen en voeren een grondige asbestinventarisatie uit voorafgaand aan de verwijdering. Zo wordt het asbest op een verantwoorde manier verwijderd en afgevoerd, met minimale blootstelling voor mens en milieu.

Professionele asbestsanering

Voor de veilige verwijdering van asbest is het noodzakelijk om beroep te doen op professionele en gecertificeerde experts. Zij beschikken over de juiste kennis, ervaring en apparatuur om het asbestverwijderingsproces volgens de wettelijke voorschriften uit te voeren.

Gecertificeerde experts

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een grondige asbestinventarisatie uitgevoerd om de precieze locatie en omvang van het asbest vast te stellen. Vervolgens treffen de experts alle benodigde veiligheidsmaatregelen, zoals het afdichten van de werkruimte en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, om de blootstelling aan asbestvezels tot een minimum te beperken.

Veiligheidsmaatregelen

Een professionele en veilige aanpak staat daarom voorop bij de verwijdering van een asbestdak. De experts zorgen ervoor dat het asbest op een verantwoorde manier wordt afgevoerd en verwerkt, om zowel mens als milieu te beschermen.

Asbestinventarisatie

Door deze stappen nauwkeurig te volgen, kunnen gecertificeerde aannemers de asbestdakverwijdering op een veilige en wettelijk verantwoorde manier uitvoeren. Zo wordt het gezondheidsrisico tot een minimum beperkt.

asbestinventarisatie

Waarom asbest verwijderen?

Asbest vormt een groot gezondheidsrisico omdat de microscopisch kleine asbestvezels diep in de longen kunnen doordringen en daar schade kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan asbest kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals asbestose, longvlieskanker en longkanker. Daarom is het van groot belang om asbest uit gebouwen te verwijderen, zeker wanneer het materiaal beschadigd of verweert is en asbestvezels kunnen vrijkomen.

Wettelijke verplichtingen

Bovendien is het in Nederland wettelijk verplicht om voor 2024 alle asbestdaken te hebben verwijderd. Het niet naleven van deze wetgeving kan leiden tot hoge boetes. Het veilig en vakkundig verwijderen van asbest is dus niet alleen noodzakelijk voor de gezondheid, maar ook om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

asbest verwijderen

Waar komt asbest voor?

Asbest werd in het verleden veelvuldig gebruikt in de bouw vanwege de gunstige eigenschappen, zoals hittebestendigheid en duurzaamheid. Het kwam voor in veel verschillende bouwmaterialen, zoals golfplaten, leien, buizen, pijpen en vloerplaten. Vooral in oudere gebouwen, zoals woningen, schuren, loodsen en landbouwbedrijven, is de kans groot dat deze asbesthoudende materialen zijn toegepast.

Het is belangrijk om bij renovatie of sloop goed te inspecteren op de aanwezigheid van asbest, zodat het veilig kan worden verwijderd door gecertificeerde professionals.

Golfplaten

Asbesthoudende golfplaten werden veel gebruikt voor dakbedekking, met name in agrarische gebouwen en industriële panden.

Leien

Asbestleien waren in het verleden een populaire keuze voor dakbedekking, vooral in oudere woningen en andere gebouwen.

Buizen en pijpen

Asbest werd ook verwerkt in buizen en pijpen, bijvoorbeeld voor leidingen in woningen of industriële installaties.

Vloerplaten

Asbesthoudende vloerplaten werden veel gebruikt in zowel woonhuizen als kantoren en andere gebouwen.

asbest toepassingen

asbest dak verwijderen

Wanneer een gebouw is voorzien van een dak met asbesthoudende materialen, zoals golfplaten of leien, is het noodzakelijk om dit asbestdak vakkundig en veilig te laten verwijderen. Asbestmaterialen in daken kunnen door verwering en beschadiging gevaarlijke asbestvezels vrijgeven, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom moet een asbestdak altijd worden verwijderd door gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven, die alle wettelijke voorschriften en veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Zij zorgen ervoor dat het asbest op een verantwoorde manier wordt afgevoerd en verwerkt.

Asbestverwijderings-service Prijs per m² Certificaten en kwaliteit Afvoer en verwerking
Asbestdak verwijdering €10 – €25 Erkend en gecertificeerd bedrijf Wettelijk compliant
Asbestdakleien verwijderen €15 – €30 Ervaren medewerkers Gegarandeerde afvoer
Asbestdakbedekking verwijderen €12 – €28 Veiligheidscertificaten Milieuvriendelijke verwerking

“Het is van cruciaal belang om asbestdaken door professionals te laten verwijderen, zodat de gezondheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt.”

 1. Asbestverwijdering dak door erkende experts
 2. Toepassen van alle veiligheidsmaatregelen
 3. Wettelijk compliant asbestdak saneren

Asbest verwijderen: hoe werkt het?

Het veilig verwijderen van asbest bestaat uit verschillende stappen. Eerst worden er uitgebreide voorbereidingen getroffen, zoals het afdichten van de werkruimte, het treffen van persoonlijke beschermingsmaatregelen en het opzetten van decontaminatiezones.

Materialen verpakken

Vervolgens worden de asbestmaterialen zorgvuldig gedemonteerd en direct verpakt in speciale asbestzakken of containers om verspreiding van asbestvezels te voorkomen.

Afvoer en storten

Tot slot wordt het verpakte asbestafval op een verantwoorde manier afgevoerd en gestort bij een erkend verwerker. Dit hele proces wordt uitgevoerd door ervaren en gecertificeerde professionals, volgens de strenge wettelijke richtlijnen.

voorbereidingen asbestverwijdering

Wettelijke eisen en vergunningen

Voor het veilig en legaal verwijderen van asbest gelden er strikte wettelijke eisen en vergunningen. Zo is het verplicht om voorafgaand aan de werkzaamheden een sloopmelding in te dienen bij de gemeente.

Sloopmelding

Deze sloopmelding dient om de autoriteiten op de hoogte te brengen van de geplande asbestsanering en om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Het indienen van deze melding is een wettelijke vereiste voordat met de verwijdering kan worden begonnen.

Certificaten en opleidingen

Daarnaast mogen de asbestsaneringswerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door bedrijven en medewerkers die beschikken over de juiste certificaten en opleidingen. Deze certificering bewijst dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken om asbest volgens de geldende voorschriften te verwijderen en af te voeren.

Het naleven van deze wettelijke vereisten is essentieel voor een veilig en verantwoord asbestsaneringsproject.

wettelijke eisen

Kosten voor asbestsanering

De kosten voor het verwijderen van asbest zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het project, de toegankelijkheid en de complexiteit van de werkzaamheden. Over het algemeen liggen de prijzen per m2 tussen de €10 en €25 voor de daadwerkelijke asbestverwijdering. Daarnaast moeten er ook kosten worden gemaakt voor de verplichte asbestinventarisatie en de afvoer en verwerking van het asbestafval.

Subsidiemogelijkheden

Om de financiële impact te verzachten, bestonden er tot 2019 subsidiemogelijkheden voor het verwijderen van asbestdaken. Hoewel deze regeling is afgelopen, wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw fonds waaruit huiseigenaren in de toekomst een lening kunnen krijgen voor asbestsanering. Het is dus aan te raden om goed op de hoogte te blijven van de actuele subsidiemogelijkheden.

kosten asbestsanering

Keuzecriteria voor een asbestsaneringsbedrijf

Bij het verwijderen van asbest is het van groot belang om een betrouwbaar en gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Enkele belangrijke keuzecriteria asbestsaneringsbedrijf zijn:

 • Beschikking over de juiste certificaten en opleidingen van medewerkers
 • Ervaring met asbestsaneringswerkzaamheden
 • Toepassing van alle vereiste veiligheidsmaatregelen
 • Transparante communicatie over het gehele proces
 • Correcte afhandeling van de wettelijke verplichtingen
 • Kwaliteitsgarantie op de uitgevoerde werkzaamheden

Door zorgvuldig te selecteren op deze criteria, kan een gecertificeerde aannemers worden gekozen dat het project veilig, professioneel en volgens de regels uitvoert.

Do’s en don’ts bij zelf verwijderen

Hoewel het in sommige gevallen mogelijk is om zelf kleine hoeveelheden asbest te verwijderen, raden experts dit over het algemeen af. Asbest is een uiterst gevaarlijk materiaal dat professionele behandeling vereist. Alleen voor woonhuizen of kleine schuurtjes met een asbestdak tot 35 m2 mag een particulier het asbest zelf verwijderen, mits de platen niet zijn gelijmd of gespijkerd.

Voorzorgsmaatregelen

Wel moet er altijd een melding worden gedaan bij de gemeente en moeten strikte voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals het dragen van beschermende kleding en ademhalingsapparatuur. Bij twijfel of onzekerheid is het echter aan te raden om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor de asbestverwijdering.

Asbest verwijderen in stappen

Het verwijderen van asbest volgt een vast stappenplan om de veiligheid en wettelijke eisen te garanderen:

Stappenplan

 1. Asbestinventarisatie: De aanwezigheid en omvang van asbest in het gebouw wordt in kaart gebracht.
 2. Sloopmelding: Er wordt een melding gedaan bij de gemeente over de geplande asbestverwijdering.
 3. Voorbereiding: De werkruimte wordt zorgvuldig afgedicht en medewerkers voorzien van beschermingsmiddelen.
 4. Demontage: De asbestmaterialen worden voorzichtig gedemonteerd en direct verpakt.
 5. Afvoer: Het asbestafval wordt door een gecertificeerd bedrijf afgevoerd en gestort op een erkende locatie.
 6. Controle: Na afloop wordt gecontroleerd of de sanering volledig en volgens de regels is uitgevoerd.

Dit gestructureerde proces borgt dat de asbestverwijdering op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt.

Conclusie

Het verwijderen van asbest uit gebouwen is een noodzakelijke maar complexe opgave. Asbest vormt een ernstig gezondheidsrisico, vooral wanneer de materialen verweerd of beschadigd raken. Daarom is het belangrijk dat de asbestsanering wordt uitgevoerd door professionele en gecertificeerde bedrijven, die alle wettelijke voorschriften en veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Hoewel de kosten voor asbestverwijdering niet gering zijn, is het van cruciaal belang om de verwijdering op een verantwoorde manier uit te laten voeren. Alleen zo kan schade aan mens en milieu worden voorkomen. Met de juiste expertise en voorzorgsmaatregelen kan een asbest dak veilig en vakkundig worden verwijderd.

Kortom, asbestverwijdering is een noodzakelijk maar complex proces dat de nodige aandacht en zorg vereist. Door te kiezen voor gecertificeerde professionals kan het asbestprobleem op een veilige en wettelijke manier worden aangepakt, ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu.